Lid worden ?

In onze club mag je enkele keren komen proeven van wat tafeltennis alvorens je in te schrijven. Als je je wil inschrijven, vraag gerust een inschrijvingsformulier aan de trainer of een lid van het bestuur. Je kan het ook hier downloaden.

Het is belangrijk om een telefoonnummer in te vullen van iemand die kan bereikt worden in geval van nood. Daarnaast is het ook belangrijk om een e-mail adres in te vullen dat vaak geraadpleegd wordt. De meeste communicatie van onze club verloopt immers via e-mail en sociale media. 

Al er (medische) bijzonderheden zouden zijn, meldt dit dan ook aan de trainers. 

Lidgeld ?

Het lidgeld wordt telkens vastgelegd aan het begin van het competitieseizoen en dient te worden betaald ten laatste op 31 augustus.

Het lidgeld voor het seizoen 2020-2021 is als volgt:

* Voor leden tot 15 jaar : € 85 
* Voor leden ouder dan 15 jaar :
- competitieleden : € 115
- recreanten en steunende leden : €90

Om in regel te zijn met de verzekering wordt het lidgeld na inschrijving best zo snel mogelijk betaald rechtstreeks aan één van de bestuursleden of trainers of bij voorkeur door storting op onze bankrekening BE29 0689 1052 3364 op naam van VZW Sportklub Plaza Halle.

Bijna alle mutualiteiten of ziekenfondsen komen tussen in de betaalde lidgelden voor leden van sportclubs die aangesloten zijn bij een Vlaamse sportfederatie (zoals wij bij VTTL en SPORTA). Deze tussenkomst kan variëren van € 10 tot € 30 afhankelijk van de leefdtijd van de ingeschreven leden. U hoeft daarvoor enkel een formulier te vragen bij uw mutualiteit of ziekenfonds en dit door ons laten tekenen en stempelen.

Verder heeft onze club zich ook geëngageerd voor het Kom!Pas initiatief van de Stad Halle. Alle inlichtingen vinden jullie terug op de website van de Stad Halle

PPK Essenbeek
c/o Heilig & Hart College
Zwembad
Vondel 41
1500 Halle

(ingang via Leide 4, rechtover Puzzles)

Contacts

Email: info@ppkessenbeek.be
Tel. : 0473 49 35 80      

Privacy & Disclaimer      


Mobirise web builder - Details here